Educatieve activiteiten

dd

Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht Moskeevereniging Ennour veel belang aan educatieve activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:

  • Godsdienstlessen & Lezingen: Door een imam/leraar wordt wekelijks les of lezingen gegeven over eigen religie. (islam)
  • Koranlessen: Door een imam of andere Korankenners worden aan leerlingen les gegeven in het reciteren en vertalen van de Koran.
  • Lessen normen en waarden: Wekelijks zijn bijeenkomsten waarin jongeren ingelicht over waarden en normen en fatsoensregels van de Nederlandse samenleving.
  • Taalcursussen: Voor degene die moeite of achterstand hebben in taalvaardigheid, zullen cursussen georganiseerd worden om de Nederlandse taalbij te spijkeren.
  • Computercursussen: Eenmaal in de week zal er door kenners hulp worden aangeboden bij het leren omgaan verschillende programma’s (o.a. MS Office), het gebruik van Internet en e-mail.
  • Ouder spreekavonden: Omdat de ouders van scholieren vaak de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, wordt aan leerlingen vanaf groep 7 en hun ouders de mogelijkheid geboden om zich te laten vergezellen door een bekwame persoon voor ouderavond/rapportbesprekingen.
  • Advies bij schoolkeuze: De bestuursleden zullen de ouders adviseren in overleg met de school (n.a.v. toetsuitslagen) zal een commissie de ouders en hun kinderen adviseren bij het maken van een schoolkeuze.
  • Huiswerkbegeleiding & mentor: Twee avonden in de week zal door hoog opgeleiden vrijwillige leden huiswerkbegeleiding gegeven worden aan leerlingen vanaf groep 8. Ook zullen deze kinderen een mentor krijgen.